Dotazník spokojnosti zákazníka

11.12.2018

V snahe o zvyšovanie kvality našich služieb a v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015 by sme Vás radi poprosili o vyplnenie tohto dotazníka. Vami poskytnuté informácie budú pre nás veľmi cenné a aj vďaka Vám môžeme spoznať, kde máme rezervy.

Vyplnený dotazník nám prosím zašlite poštou alebo na mail mayerova@megawaste.sk