Harmonogram vývozu separovaného zberu Jelšove a Dedovec na rok 2019

25.1.2019

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu za mesto Považská Bystrica platný od 1.7.2018

1.7.2018