Harmonogram vývozu separovaného zberu Jelšove a Dedovec na rok 2020

25.1.2020

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu za mesto Považská Bystrica platný od 1.7.2018

1.7.2018