Harmonogram vývozu komunálneho odpadu za mesto Považská Bystrica platný od 1.7.2018

1.7.2018

Harmonogram vývozu separovaného zberu Jelšove a Dedovec na rok 2018

2.1.2018