Kontakt

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica

Bezplatná tel. linka: 0800 153 000

Zimná údržba: 042/285 80 28

Telefón: 042/4321006-7
e-mail: megawaste@megawaste.sk

IČO: 36265144
DIČ / IČ DPH: 2021888022 / SK2021888022
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2627785154/1100