OZNAM o jesennom čistení mesta

19.9.2019

Harmonogram čistenia v záložke Harmonogramy vývozov


Otváracia doba zberných dvorov

1.7.2019


Technológia pre zhodnocovanie BRO

05.2018

Nové zberné miesto

2.10.2018

Zimná údržba

23.1.2018

V prípade, že potrebujete vyriešiť požiadavky týkajúce sa zimnej údržby, prosíme volajte na náš dispečing:

0911 906 150

Na tomto čísle sú Vám naši dispečeri k dispozícii 24/7.