Informácia o zberných miestach

18.11.2019

Ako správne triediť komunálny odpad

10.10.2019

Neviete ako správne triediť komunálny odpad? Prečítajte si príručku s názvom „Alchýmia triedenia komunálne odpadu“.

Materiál je voľne k dispozícii na stiahnutie.

Záznam z prieskumu trhu

24.7.2019

Uverejnenie Záznamu z prieskumu trhu na Obstaranie kontajnerov

Technológia pre zhodnotenie BRO

05.2019

Nové zberné miesto

2.10.2018

Zimná údržba

23.1.2018

V prípade, že potrebujete vyriešiť požiadavky týkajúce sa zimnej údržby, prosíme volajte na náš dispečing:

0911 906 150

Na tomto čísle sú Vám naši dispečeri k dispozícii 24/7.